top of page

טפסים

 

תיק הפקה יא

מסמך מלווה להפקת יא שעליכם לענות על דרישותיו בסוף השנה

  תיק הפקה יא מ-2020

מסמך מלווה להפקת יא שעליכם לענות על דרישותיו בסוף השנה

תיק הפקה יב

 מסמך מלווה להנחיות,לשאלות וכל מה שצריך לדעת לפני, במהלך ובסיום הפקת יב. שימרו או הדפיסו

טופס אישור הורים להשתתפות באתר

 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך, מחייב אתרים חינוכיים כדוגמת אתר הרדיו ונספחיו לקבל אישור חתום מהוריי התלמידים לפירסום תמונות, שידורים , מלל כתוב ופרטי התקשרות שלכם. הורידו את המסמך בלחיצה על התמונה "אישור הורים", הדפיסו,  החתימו את ההורים והביאו אותו אלי בחזרה או לחצו על הקישור הזה

https://form.jotform.me/80163386089463

*תוכנית הלימודים/העבודה והציונים

מה מצפה לכם בכל שנה, מה מחוייב במסגרת הרדיו ואיך מקבלים ציון

תוכנית חדשה לשנת 2020 נמצאת בהליכי אישור מתקדמים *

תיק הפקה יב מצגת

 מסמך מלווה להנחיות,לשאלות וכל מה שצריך לדעת לפני, במהלך ובסיום הפקת יב. שימרו או הדפיסו

bottom of page