top of page

טפסים

טופס אישור הורים להשתתפות באתר הרדיו
 
עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, מחוייבים בתי הספר לבקש אישור מההורים לפירסום תמונות ושאר חומרים הקשורים בכם, באתר רשמי,  כמו שלנו
 
הורידו את הטופס (לחיצה על התמונה משמאל), הדפיסו, החתימו את ההורים והביאו אותו לכיתה
bottom of page