top of page
20220321_105952.jpg

ועידת האנשים

אחד מהאירועים המשמעותיים בו מתכנסים כל מי שמשפיע על חיינו. חברי כנסת, שרים, תקשורת ובידור. היינו שם והבאנו כותרות חשובות

bottom of page