אפשר להאזין לנו בפסח

...הכשרנו את האולפן

"חג שמח מ"קול השפלה