top of page

זמר לך מכורתי

תוכנית #4
תכנית מיוחדת עם שולמית לבנת 
תוכנית #3
פרופ' שי בורשטיין, ידידיה אדמון, הלל רווה (אלקה), חורף וחנוכה
תוכנית #2
כ"ט בנובמבר, קדיש יהודה סילמן, הצ'יזבטרון
תוכנית #1
סתיו, שרה לוי תנאי
מרים אביגל,
תוכנית #12
דוד זהבי - עליו ועל שיריו
עם דפנה זהבי
תוכנית #11
חגי תשרי, פואה גרינשפון, חבורת שירו שיר
#24 תוכנית
 על להקת הנח"ל בשנות ה-50 עם חברת הלהקה אילנה שני
#23 תוכנית
 על יצירתו של אלכסנדר פן עם פרופ' חגית הלפרין
#22 תוכנית
 על יצירתו של יעקב אורלנד עם שימרית אור
#21 תוכנית
שירי ים ופלי"ם, נתן יונתן ושלישיית שריד
#28 תוכנית
משירי לוין קיפניס
עם ציונה קיפניס
#26 תוכנית
השירים הרוסיים בזמר העברי  עם אורי יעקובוביץ #1
#27 תוכנית
השירים הרוסיים בזמר העברי  עם אורי יעקובוביץ #2
#25 תוכנית
 המלחין והמעבד
רפי בן משה
#29 תוכנית
משירי מדבר וערבה
 עם נחומי הרציון
#30 תוכנית
משירי תנועות הנוער
עם דר' נתן שחר
תוכנית #57
פרופ' מיכאל וולפה על משה וילנסקי ועבודתו עם שושנה דמארי
bottom of page